STOR OPPFINNSOMHET

Den spesielle tida vi er inne i har utløst stor oppfinnsomhet blant forsamlinger og menigheter på Sunnmøre.

For mange er det et stort savn at man ikke kan samles i kirker og bedehus som man er vant til. Denne situasjonen vil trolig vare ei stund. Da er det godt at man har alternativer, om ikke helt fullgode.

Radio Sunnmøre

Først ute var Radio Sunnmøre som la om sine daglige sendinger til kveldsmøter med muligheter for forbønn. Den fortsetter så lenge det ikke er mulig å samles i større forsamlinger, og mange finner trøst og fellesskap i disse sendingene. Sosiale medier har gjort det mulig å formidle det kristne budskapet i ulike kanaler, betydelig enklere og langt rimeligere (for ikke å si gratis) enn bare for få år siden.

Sosiale medier

Det har åpnet mulighetene for å formidle levende bilder, og i løpet av få uker har det dukket opp tilbud både av konserter, møter og personlige budskap med et kristent vitnesbyrd. Facebook-innleggene har mer eller mindre god teknisk kvalitet, men viser likevel et mangfold i floraen av kristne vitnesbyrd. Mange av dem gir et tydelig uttrykk for det kristne budskapet om håp ikke lar seg stoppe av de lidelser og død som pandemien fører med seg.

Menighetsfellesskap

Fra ei av sendingene fra Misjonssalen i Ålesund.

Et av de tilbudene som vi har sett er fra Norsk Luthersk Misjonssamband, både fra Misjonssalen i Ålesund og fra regionen. De har satt sammen programinnslag, sang, tekstlesing og taler fra hele regionen som er redigert sammen til møter og søndagsskole. Det har vært program alle dagene i påska, en stor jobb å produsere.

Man skal ikke i første omgang sette profesjonell krav til slike innslag. De har som oppgave å knytte sammen menighetsfellesskapet i ei vanskelig tid. Møtene som har gått i påska viser stor kreativitet, som sikkert kan pusses på om dette skulle bli en mer permanent ordning.

Kristent fellesskap under korset i hver sin bil på en parkeringsplass på kjøpesenteret Amfi i Ålesund.

En litt spesiell markering av 1. påskedag var Drive In påskegudsjenteste som ble markedsført som et felles kristent arrangement. For å få litt av følelsen av fellesskap ble man invitert til en parkeringsplass på Amfi Moa i Ålesund og lytte til ei direkte nærradiosending.

Variert fra Emblem

Fra gudstjenesten 1. påskedag fra Emblem Bedehus.

Emblem Indremisjon laget 1. påskedag en gudstjeneste som var mer utadrettet og var av en teknisk og innholdsmessig kvalitet som nærmer seg det profesjonelle. Her var rikelig med sang, et par intervjuer og en akkurat passelig tale for 1. påskedag. Menigheten annonserer lignende søndagsmøter i tida som kommer. Når man ikke sprer seg for mye, øker det mulighetene for å skape kvalitet. Det lover bra.

Kristent TV-kanal på Sunnmøre?

Ingen ønsker at avlyste møter og gudstjenester for å begrense pandemien, skal vare lenge. Likevel kan vi håpe på at kreativiteten som denne spesielle situasjonen har utløst, må fortsette. Sunnmøre trenger også en kristen tydelig tale i fjernsynsmediet, slik vi har det i lokalradioen. Det er en krevende øvelse, men det mange har vist i denne spesielle tida, er at det er mulig.

Vi vil derfor oppfordre alle som i påska har vist at de har vilje og evne til å produsere innhold med det kristne budskapet på ulike plattformer, om å komme sammen når den vanskelige tida er over.

Tida er inne for å drøfte et felleskristent samarbeid med et permanent kristen TV-tilbud på Sunnmøre.