Om oss

Spjelkavik bedehus eies av Spjelkavik indremisjon, ei selvstendig forening innen Indremisjonsforbundet. Lenge før byen rykket innover og kjøpesentrene reiste seg, var Spjelkavik indremisjon etablert.

Styre fra våren 2022:

Leder: Svein Folde
Nestleder: Kari Fløtre
Sekretær: 
Kasserer: Åse Bjørlykhaug
Styremedlem: Tove Nyvoll
Styremedlem: Knut Larsgård
Vara: Solfrid Leknes, Reidar Finn Andersen