Om oss

Spjelkavik bedehus eies av Spjelkavik indremisjon, ei selvstendig forening innen Indremisjonsforbundet. Lenge før byen rykket innover og kjøpesentrene reiste seg, var Spjelkavik indremisjon etablert.

Styre frå våren 2020:
 Leder: Svein Folde
Nestleder: Kari Fløtre
Sekretær: Oddrun Endal
Styremedlem: Reidar Finn Andersen
Styremedlem: Johan Behrentz

Tre vara er: Oddleiv Kleiva, Åse Bjørlykhaug og Bjarne Fløtre

(Kasserer er Åse Bjørlykhaug som etter eget ønske ikke sitter i styret).