Kalender

Program vår 2023 for Spjelkavik Indremisjon

Januar.

Torsdag 12:    Bibeltime v/ Bjarte Hove.
Torsdag: 26:   Strikketorsdag
Lørdag: 28:     Formiddagstreff

Februar

Søndag 5:       «Søndag 11»  v/ Arild Ove Halås. Årsmøte
Torsdag 9:      Bibeltime ?
Torsdag 16:    Strikketorsdag
Torsdag 23:    Bibellesekveld
Lørdag 25:      Formiddagstreff

Mars

Søndag 5:       «Søndag 11» v/ Gudrund Longva.
Torsdag 9:      Bibeltime v/Knut Larsgård.
Torsdag 16:    Strikketorsdag
Torsdag 23:    Bibellesekveld
Lørdag 25:      Formiddagstreff
Søndag 26:     Påskesang v/ Sanctus

April

Søndag 2:       «Søndag 11»  ?
Torsdag 13:    Bibeltime v/Knut Larsgård.
Torsdag 20:    Strikketorsdag
Torsdag 27:    Bibellesekveld
Lørdag 29:      Formiddagstreff

Mai

Fredag 5. -søndag 7: Møtehelg v/ Svein Granerud (Samarbeid Normisjon)

Torsdag 11:     Strikketorsdag
Onsdag 17:     Grunnlovsdagen
Torsdag 25:    Bibellesekveld

Juni

Søndag 4:       «Søndag 11». Tale v/Helge Dimmen
Torsdag 8:      Bibeltime v/Arild Ove Halås
Torsdag 15:    Strikketorsdag
Torsdag 22:    Bibellesekveld

Høstprogram 2022

August
Torsdag 25: Hyrdehjerte
Lørdag27: Formiddagstreff

September
Søndag 4. Samlingsfest. Tale v/ Arild Ove Halås
Torsdag 8: Bibeltime v/Bjarte Hove
Torsdag 15: Strikketorsdag
Torsdag 22: Bibellesekveld
Torsdag 29: Hyrdehjerte

Oktober
30/9-2/10: Bibelhelg. Rune Ludvigsen
Torsdag 6: Bibeltime v/ Reidar Fiske
Søndag 16: Kor-kafé v/Sanctus
Torsdag 20: Strikketorsdag
Torsdag 27: Basar v/Klubben
Torsdag?: Hyrdehjerte

November
Søndag 6. Søndag 11: 
Torsdag 10: Bibeltime v/ Rune Singelstad
Torsdag 17: Strikketorsdag
Torsdag 24: Hyrdehjerte

Desember
Søndag 4: Åpne Dører v/Helge Åkernes
Torsdag 8: Bibeltime v/?
Søndag 18: Vi synger jula inn v/Sanctus (Åse/Solfrid kontakter Sanctus)
Torsdag?: Hyrdehjerte

Vårprogram 2022
Spjelkavik Indremisjon

Januar:
Søndag 2: «Søndag 11» v/ Gudrun Longva

Torsdag 13: Israel i fokus v/Kjell Furnes

Torsdag 20: Strikketorsdag 

Torsdag 27: Bibellesekveld 

Lørdag 29: Formiddagstreff 

Februar: 

Søndag 6. «Søndag 11» v/ Øystein Engås + årsmøte 

Torsdag 10. Bibeltime v/Bjarte Hove

Torsdag 17. Strikkekveld 

Torsdag 24. Bibellesekveld 

Lørdag 26. Formiddagstreff 

Mars: 

Søndag 6. «Søndag 11» v/Karl Arne Austnes

Torsdag 10. Bibeltime v/Reidar Fiske

Torsdag 17. Strikketorsdag 

Torsdag 24. Bibellesekveld 

Lørdag  26. Formiddagstreff

April: 

Søndag 3. «Søndag 11» Påskesang med Sanctus/ Gudrun Longva

Torsdag 7. Bibeltime v/Are Bakke

Påske 

Torsdag 21. Strikketorsdag 

Torsdag 28. Bibellesekveld 

Lørdag  30. Formiddagstreff

Mai: 

Søndag 1. «Søndag 11» v/Svein Folde

Torsdag 5. Bibeltime v/ Anbjørn Walderhaug

Torsdag 12. Strikketorsdag 

Tirsdag 17. Fest 

Torsdag 19. Bibellesekveld 

Torsdag 26. Kristi himmelfartsdag 

Lørdag 28. Formiddagstreff

Juni: 

Søndag 5. «Søndag 11» v/Ståle Tønnesen

Torsdag 9. Bibeltime v/Oddmund Måseide

Torsdag 16. Bibellesekveld 

Program våren 2020

Januar
Onsdag 1. Jule og nyttårsfest kl. 18.00
Søndag 5. «Søndag 11» v/Jostein Mulelid
Torsdag 9.   Bibeltime v/ Arild Ove Halås
Fredag 10.-11. Mannshelg Brusdalsheimen
Torsdag 16. Strikkeklubb
Torsdag 23. Torsdagsmøte v/ Peder Almedal, Muslimmisjonen
Lørdag 25. Formiddagstreff v/Inger og Johan Grytten
Søndag 26. Årsmøte. Andakt v/ Svein Folde

Februar
Søndag 2. «Søndag 11» v/ Arild Ove Halås
Torsdag 6. Bibeltime v/ Arild Ove Halås
Torsdag 13. Strikkeklubb
Torsdag 20. Soltunkveld v/Eivind Volle
Lørdag 29. Formiddagstreff

Mars
Søndag 1. «Søndag 11» v/ Johan Halsne
Torsdag 5. Bibeltime v/ Bjarte Hove
Torsdag 12. Strikkeklubb
Torsdag 19. Bønnemøte
Fredag 27.-29. Kvinnehelg Brusdalsheimen
Lørdag 28. Formiddagstreff

April
Søndag 5. «Søndag 11» v/ Odd Asbjørn Nybø
Mandag 13. Storsamling ImF Sunnmøre, Ålesund Folkehøgskole
Torsdag 16. Bibeltime
Torsdag 23. Strikkeklubb
Lørdag 25.  Formiddagstreff
Torsdag 30. Bønnemøte

Mai
Søndag 3. «Søndag 11» v/ Arild Ove Halås
Torsdag 7. Bibeltime
Torsdag 14. Strikkeklubb
Søndag 17. 17. mai-fest
Torsdag 21. Stevne Brusdalsheimen
Torsdag 28. Bønnemøte
Lørdag 30. Formiddagstreff

Juni
Lørdag 6.-7.: Årsmøtehelg Ålesund Folkehøgskole
Torsdag 11. Bibeltime
Torsdag 18. Strikkeklubb
Torsdag 24. Bønnemøte
Lørdag 30. Formiddagstreff

August
Søndag 23. Orrenesstemne
Fredag 28.- 30. Sang- og musikkhelg Fosnavåg

September
Søndag 6. Søndag 11, Samlingsfest

Bibeltimer og torsdags-møter starter normalt kl. 19.30

Program høsten 2019

August

Søndag 25. august: Orrenesstemnet, (Imf Sunnmøre)

Fredag 30. Sang- og musikkhelg Fosnavåg, (Imf Sunnmøre)

Lørdag 31. Formiddagstreff

September

Søndag 1. «Søndag 11» v/ Hallvard Nordstrand

Torsdag 5. Bibeltime kl. 19.30 v/Arild Ove Halås

Torsdag 12: Strikketorsdag

Torsdag 19. Møte Indre Sjømannsmisjon

Fredag 27.-29. Temahelg v/Øivind Benestad (Samarbeid med Blindheim IM)

Lørdag 28. Formiddagstreff v/ Øivind Benestad

Lørdag 28. Seminar Blindheim Bedehus v/ Øivind Benestad

Søndag 29: «Søndag 11» v/Øivind Benestad (Blindheim bedehus)

Oktober

Fredag 4. Bibelhelg v/Ingar Hjelset

Lørdag 5. Bibelhelg v/Ingar Hjelset

Søndag 6. «Søndag 11» v/ Ingar Hjelset

Fredag 18. Brusdalsheimen: Inspirasjonsdager for kvinner,

Lørdag 19. Brusdalsheimen: Inspirasjonsdager for kvinner

Torsdag 24. Bedehusbasar

Lørdag 26. Formiddagstreff

Torsdag 31. Strikketorsdag

November

Lørdag 2: «Cantabile»-arrangement

Søndag 3. «Søndag 11» v/Arild Ove Halås

Torsdag 7. Bibeltime kl. 19.30

Lørdag 9. Basar Indre Sjømannsmisjon

Torsdag 21. Strikketorsdag

Fredag 29. Julemarked for Brusdalsheimen

Lørdag 30. Julemarked for Brusdalsheimen

Desember

Søndag 1. Søndag 11 v/Kjell Furnes

Torsdag 5. Bibeltime v/Arild Ove Halås

Lørdag 7. Formiddagstreff bedehuskjelleren. Arild Ove Halås

Søndag 8. Storsamling Ålesund Folkehøgskole (Imf Sunnmøre)

Søndag 15. Vi synger jula inn v/Sanctus

Mandag 16. Orreneset – sang og musikkveld

Januar

Onsdag 1. Jule- og nyttårsfest

Fredag 17. Mannsmøte Brusdalsheimen

Lørdag 18. Mannsmøte Brusdalsheimen

Aktivitet/Kontaktpersoner

Eldretreff: Tove Nyvoll 97413351

Husstyre: Sidsel Folde  47239362

Utleie av bedehuset: Gerd Behrentz  93360405

Styret: Johan Behrentz   90201228

Program våren 2019

Januar
Tirsdag 1.    Jule- og nyttårsfest kl. 18.00
Torsdag  10.    Bibeltime v/ Svein Folde
Søndag 13.    Søndag 11 v/Alf Halvorsen. Sang: Gro Hofseide
Torsdag 24.    Strikketorsdag
Lørdag 26.    Formiddagstreff. Besøk av Jon Teigen, Vyborghjelpen
Torsdag 31.    Nattverdmøte

Februar

Søndag 3.    Årsmøte kl. 18.00
Fredag 8.    Møtehelg v/ Svein Granerud. Samarbeid med Normisjon
Lørdag 9.    Møtehelg v/ Svein Granerud. Samarbeid med Normisjon
Søndag 10.    Søndag 11 v/ Svein Granerud. Samarbeid med Normisjon. Sang v/ Sanctus
Torsdag 14.    Bibeltime v/ Arild Ove Halås
Torsdag 21.    Strikketorsdag
Lørdag 23.    Formiddagstreff
Torsdag 28.    Nattverdmøte

Mars
Søndag 3.    Søndag 11
Torsdag  14.    Bibeltime v/ Arild Ove Halås
Torsdag 21.    Strikketorsdag
Lørdag 23.    Formiddagstreff. Besøk av Edgar og Marta Paulsen
Torsdag 28.    Nattverdmøte

April
Torsdag 4.    Bedehusbasar
Søndag 7.    Søndag 11 v/
Onsdag 10.    Korkafé v/ Cantábile
Torsdag 11.    Bibeltime v/ Arild Ove Halås
Torsdag .    Strikketorsdag
Lørdag 28.    Formiddagstreff

Mai
Søndag  5.    Søndag 11 v/ Arild Ove Halås
Torsdag 9.    Bibeltime v/ Arild Ove Halås
17. mai.    Festkveld kl. 18.00
Torsdag 23.    Strikketorsdag
Lørdag 25.    Formiddagstreff
Torsdag 30.    Kristi Himmelfartsdag

Juni
Søndag 2.     Søndag 11
Torsdag 13.    Bibeltime
Torsdag 20.    Strikketorsdag
Torsdag 27.    Nattverdmøte
Lørdag 29.    Formiddagstreff
   

Program høsten 2018

August:

Lørdag 25.          Formiddagstreff. Besøk av Olaug Bjørke, Åpne Dører.

September

Søndag 2.            Søndag 11. Samlingsmøte. Tale v/ Linda Austnes. Sanctus

Torsdag 6.          Torsdagsmøte kl. 19.30

Torsdag 13.        Bibeltime v/ Arild Ove Halås

Torsdag 20.        Strikkekafé kl. 19.30

Torsdag 27.        Nattverdmøte

Lørdag 29.          Formiddagstreff. Besøk av Inger og Johan Grytten

Oktober

Torsdag 4.          Israel i sentrum v/Kjell Furnes

Søndag 7.            Søndag 11. Tale v/ Knut Larsgård

Torsdag 11.        Bibeltime v/ Svein Folde

Torsdag 18.        Høstbasar, besøk av Soul Children

Torsdag 25.        Nattverdmøte

Lørdag 27.          Formiddagstreff, besøk av Arild Ove Halås og Åse Berg Grønvik.

November

Fredag 2.             Møtehelg v/Rune Ludvigsen

Lørdag 3.            Møtehelg v/ Rune Ludvigsen

Søndag 4.            Møtehelg v/Rune Ludvigsen

Lørdag 10.          Sjømannsmisjonens Basar

Torsdag 15.        Bibeltime v/ Arild Ove Halås

Torsdag 22.        Strikkekafé

Fredag 23.          Julemarked i Vikakroken

Lørdag 24.          Julemarked i Vikakroken

Torsdag 29.        Nattverdmøte   

Desember

Lørdag 1.            Formiddagstreff

Søndag 2.            Søndag 11 v/ Arild Ove Halås

Søndag 9.            «Håp i ei gryte», Frelsesarmeens gryte-konsert.

Torsdag 15.        Strikkekafé

Søndag 16.         «Vi synger jula inn» v/ Sanctus

Januar 2019

Tirsdag 1. Jule- og Nyttårsfest

Fredag 11. og lørdag 12. Mannsmøte Brusdalsheimen. Alf Halvorsen fra Normisjon

Februar 2019

Helga 8.-10. Møtehelg v/Svein Granerud, Normisjon