Utleie

Spjelkavik bedehus har gode lokaler. Når det ikke er aktivitet i huset er det mulig å leie. Ta kontakt med Gerd på telf.  99360405

Eller send en en mail til spjelkavikbedehus@gmail.com

Utleiepriser pr. 2022:

Hovedsal:                                                       Kr. 2.500 
Kjøkken/Kafé:                                                Kr. 1.500
Hovedsal og Kjøkken, inkl. kafé:                Kr. 3.500)

Lydtekniker:                                                  Kr. 500 (Når det kreves mer enn bare å sette på anlegget)

Kjellerstue:                                                     Kr. 1.500
Kjellerstue og kjøkken:                                 Kr. 2.000 
Timebasis kjellerstue:                                   Kr. 1.000 (Inntil tre timer)

Leie av hele huset:                                       Kr. 5.000.-

 

Overnatting på bedehuset:

 Det skal normalt ikke overnattes på  bedehuset, men det kan eventuelt avtales med utleieansvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Møtesalen i hovedetasjen kan benyttes som festsal med moderne kjøkken på samme plan.
Det moderne kjøkkenet kan leies sammen med hovedsal.