Mye dugnad på bedehuset

Det er stor aktivitet på bedehuset, til tross for at det ikke er møter.

De siste månedene har vært underlig for oss alle. I likhet med store deler av samfunnet har også Spjelkavik Indremisjonmåttet legge til side normal møteaktivitet.

Vi vet at mange har savnet søndag11, bibeltimer, formiddagstreff, strikkekafé, Sanctus-øvelser og andre aktiviteter vi hadde planlagt denne våren. Vi kan dessverre ikke invitere til store fellessamlinger på denne sida av sommeren.

Ombygging

Rune Håvold og Bjørn Kolvik på stillaset for å montere strømuttak. Lyskastere og prosjektoren skal festes i taket.

I den grad smittevernreglene har tillatt det, har det likevel vært en viss aktivitet på bedehuset. Som kjent leier menigheten Vineyard seg inn i bedehuset fra 1. mai, og i hele vår har vi benyttet muligheten til å gjøre noe sammen for å legge til rette for framtidig bruk av huset. Det har vært utført malearbeid og bygningsmessige endringer. Sidsel Folde i spissen av husstyret har malt og ryddet. Sigurd Storeide har tatt ansvar for bygningsmessige sider.

Rune Håvold og Svein Folde er engasjert i hver sine oppgaver på bedehuset i disse dager. Her er det gamle skuret fra barneparken som har sett sine beste dager.

Sidesalen i hovedetasjen er bygd om for bedre å kunne utnyttes til kafé-del og ekstra møtesal. I lokalene til den gamle barneparken skal det bli nytt storkjøkken og strømtilførselen dit er forsterket. Salongen er blitt søndagsskolerom. Det blir lagt opp til et bedre lys- og videoprosjektor mot scena og et par informsjonsskjermerkommer opp. Rommet bak kjellerstua som de siste årene har vært lager, er bygd om til kontor og lagerrom.

Representanter fra ledelsen i Vineyard ser på planer for nytt kjøkken og kafé i hovedetasjen.
Rune Håvold tryller fram gamle kunster sim elektriker ig datakyndig.

Ekstra kostnader

Alt blir gjort for å legge de ytre forholdene til rette, slik at Spjelkavik Bedehus også i framtida skal være et sted der mennesker skal kunne føle seg hjemme og møte Gud. Det har så langt vært en stor oppmuntring og velsignelse å ha blittkjent med medlemmer av Vineyard, og vi ser fram til det videre samarbeidet. Selv om vi deler på noen av kostnadene med våre nye leieboere, vil tilretteleggingen koste en god del. I en tid da vi ikke har mulighet til å ta opp kollekter til Spjelkavik Indremisjon, er vi ekstra glade for alle gaver vi får. Bankkonto og Vipps finner du under.

Bønn og forbønn

Korona-pandemien med tusenvis alvorlig syke og døde har også gitt oss mulighet til en ekstra refleksjon omkring hvorfor vi som enkeltpersoner og som fellesskap på bedehuset, er satt der vi er. Pandemien har gjort mange urolige, og i troa på den levende Gud gir enda større mening når vi kjenner oss maktesløse. Jesus Kristus, som selv brakte Guds rike nær til folket, er den samme i dag. I tro til Han kan vi få bringe håp og trøst til en verden som lider. (Kol. 4.2-6).

I en tid som denne har vi en mulighet til å be. Jesus oppmuntrer oss til det, og bønn har store løfter over seg. Selv om vi ikke kan samles fysisk, kan vi konkret å sette av tid til bønn, for eksempel hver torsdag kveld kl. 19.30. Ønsker du å formidle spesielle bønnebehov kan det gjøres på telf.97413351 (Tove)

-Be om at Korona-smitten må gå tilbake
-Be for helsepersonell som står midt i pandemien
-Be for dem som er redde i en tid som denne.
-Be for dem som strever med å få hverdagen og familiesituasjonen til å fungere.
-Be om at vi må holde oss åndelig våkne.
-Be om at Gud forbereder oss til et godt fellesskap når vi igjen kan møtes
-Be om at flere i Spjelkavik og Ålesund må søke Gud

Dersom du mener Spjelkavik Indremisjon har ei oppgave i den tida vi lever i og ønsker å bli medlem (om du ikke er det allerede), kan du betale kontingenten til denne kontoen: 39003260570 eller VIPPS: 13026