BE DER DU ER

Som du vil kjenne til er «hele» Norge stengt i et forsøk på å stoppe Karonaviruset.

Det betyr at alle arrangement også i Spjelkavik Bedehus er avlyst inntil videre. Vi vil derfor oppmuntre oss alle til å ta vare på hverandre og gjerne ta en telefon til noen du tror trenger det.

Som en god erstatning for det fysiske fellesskapet er Radio Sunnmøre, som hver kveld kl. 21 har kveldsmøte med en tale.

Radioen og ulike sosiale medier vil være viktige i tiden som kommer for å å skape et usynlig fellesskap. På radioens nettsider blir vi oppmuntret til å be «der vi er». Vi sakser fra nettsida.

«Koronaviruset gjer at det er mykje som ikkje er normalt i samfunnet vårt akkurat no. Mange er engstelege både for helsesituasjonen, arbeidsplassen, familie og vener, framtida, og mykje meir. Midt i det som er vanskeleg har Jesus bede oss om å kome til han i alle ting i bøn.

Gratis bønetelefon

Radio Sunnmøre har oppretta ein eigen gratis bønetelefon. Du kan sende inn dine bøneemner på SMS gjennom heile døgnet på tlf: 907 45 359.

For deg som synest det er vanskeleg å sende SMS og heller vil ringe, så kan du ringe inn ditt bøneemne måndag-fredag mellom kl. 0900-1000 og kl.2100-2200.