Vyborghjelpen hjelper eldre

Vyborghjelpen har tatt på seg å gjøre om en gammel skole i russiske Karelen til blant annet eldreboliger.

-Mange eldre i Russland har det svært vanskelig. De vokste opp under helt andre forhold da Sovjetsamveldet eksisterte, og nå sliter de økonomisk med å tilpasse seg det moderne russiske samfunnet. Da vi fikk forespørsel fra vår samarbeidskirke i Russland om å bidra til dette prosjektet, kunne vi ikke la være, sier daglig leder for Vyborghjelpen, Jon Teigen.

Han sammenligner situasjonen for russiske eldre med situasjonen for mang eldre i Norge på 1800-tallet. Kirka og kristne organisasjoner var da blant de første til å engasjere seg for denne gruppa.

Eldreboliger

Organisasjonen med mange støttespillere på Sunnmøre, har den tatt på seg å restaurere deler av en 900 kvadratmeter nedlagt skole, fire timer nord for St. Petersburg. Den baptistiske samarbeidskirken har kjøpt skolen til blant annet kristen avrusingsinstitusjon (Evangeliesenter), leirsted og boliger for 12 eldre. Det er den siste delen Vyborghjelpen skal bidra til å sette i stand, foreløpig for en million kroner.

Praktisk hjelp

-Det er et tungt løft, men vi har mange støttespillere over hele landet, sier Jon Teigen, som har vært langt inne i de russiske skoger i Karelen for å se på prosjektet.  I fjor bidrog Vyborghjelpen med midler til å legge nytt tak på hele bygget, og i april reiser kyndige norske snekkere og andre fagfolk bort for å gjøre en praktisk innsats på bygget. Ifølge Teigen er det et stort restaureringsbehov.

Samtidig fortsetter organisasjonen å støtte humanitært arbeid, blant annet i samarbeid med den lokale baptistkirka i den russiske byen Vyborg.

Møt på Spjelkavik

Vyborghjelpen, som startet som en spontan aksjon for 25 år siden, har i disse dager flere møter på Sunnmøre.

Søndag formiddag deltar landsrådet på et møte på Spjelkavik bedehus, der Jostein Mulelid skal tale og der det blir mer informasjon om det nye arbeidet Vyborghjelpen har tatt på seg.