Finnes det en gud?

«Finnes det en Gud – og hvem er Han?»

Ingar Hjelset blir med på bibelhelg 4. til 6. oktober. Sanctus og Gro Hofseide deltar med musikalske innslag på to av møtene.

Det er temaet for bibelhelga 4. til 6. oktober i Spjelkavik Bedehus.

Med oss denne helga blir Ingar Hjelset som blant annet har vært i landsungdomssekretær i Indremisjonsforbundet, i forlagsbransjen og administrasjonssekretær i NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Hjelset kommer opprinnelig fra Molde, og på 1970-tallet var han aktiv ungdomssekretær i kretsen.

Starter fredag

Bibelhelga starter fredag kveld Kl. 19.00 med temaet. «Ikke til å forstå». Koret Sanctus blir med på denne samlingen.

HØR BIBELTIMEN HER

Lørdag ettermiddag kl. 17.00 er temaet «Gud åpenbart». Da medvirker også Gro Hofseide fra Ellingsøya. Samlingen er delt i to med servering av Pizza i pausen. Etter pausen underviser Hjelset om «Stykkevist og delt – inntilvidere».

Søndag deltar Ingar på «Søndag 11» kl. 11.00 i Spjelkavik Bedehus.