Basar på bedehuset

Det er ny basar i Spjelkavik Bedehus 24. oktober.

Vil du oppleve «god gammeldags» basarstemning?

Da bør du komme på Spjelkavik Bedehus torsdag 24. oktober kl. 17.00. Det blir som vanlig både tombola, åresalg og fine premier i loddbøker.

Salg av mat

Det blir også kafé, og under andaktstunda har vi blant anet besøk av Valle barnekor. De skal synge kl 18.00. Barnearbeider Hilde-Sofie Blindheim Østrem fra ImF Sunmøre holder andakt.

Kl 19.30 gir Jon Teigen ferske inntrykk fra Israel, der han har vært mye.

De årlige basarene i Spjelkevik bedehus er nødvendig for å opprettholde et tjenlig hus og drive ulike typer aktiviteter der Jesus Kristus står i sentrum og der vi kan bli enda bedre kjent med Han som er «Vegen, sannheten og Livet» og har åpnet en dør til Guds evige himmelrike.