Kjønnskamp rammer barn

Øyvind Benestad fra stiftelsen MorFarBarn på Spjelkavik bedehus.

 

-Å oppløse den unike betydningen av relasjonen mellom mor, far og barn  er et samfunnseksperiment av historiske dimensjoner, og med uante konsekvenser. Det har aldri vært gjort i noen sivilisasjon før oss.

Det mener lederen for stiftelsen MorFarBarn, Øivind Benestad. 
Sist helg hadde han seminarer på Spjelkavik og Blindheim bedehus der den radikale kjønnsideologien sto i sentrum. Møtene var godt besøkt, og på kort tid ble deltagerne ført inn i et politisk og samfunnsmessig minfelt som står høyt på dagsorden i dag.

Benestad er tydelig på at man må kjempe mot ideologien, og ikke personer. Mennesker som står for en radikal kjønnsideologi må være omfattet av kjærlighet. Man må være tro mot sannheten i kjærlighet. (Ef. 4.15)

(Hør seminardeler her)

Øyvind Benestad (tv) blir ønsket velkommen til Blindheim Bedehus.

Totalitære trekk

Benestad og mange med han mener dette er en åndskamp med klare totalitære trekk, som er i ferd med å gripe om seg i deler av den vestlige verden. Å motsi denne ideologien har svært trange kår, og i noen tilfeller er mennesker blitt satt under politietterforskning fordi man har hevdet det klassiske kristne synet, et syn som deles av majoriteten av kristne kirker i verden. Et stort antall norske kristne organisasjoner har skrevet under på at de støtter Ekteskapserklæringen, som er et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen.

«Polygami»

Seminar for inviterte på Spjelkavik bedehus fredag 27. september.

Den radikale kjønnsideologien, som blant annet organisasjonen FRI med regnbueaksjonen Pride står bak, mener blant annet at kjønn er en sosial konstruksjon uten biologisk basis. Det åpnerfor at det tradisjonelle synet på ekteskapet mellom mann og kvinne blir visket bort og nye samlivsformer, for eksempel polygami (flere personer er gift med hverandre) kan bli etablert.

Egg- og sæddonasjon, der avkommet ikke får kjenne sitt biologiske opphav, er en del av dette. Benestad ser ikke bort fra at det i framtida kan komme rettssaker fra barn som er frarøvet informasjon sitt biologiske opphav.

-De som lider under denne ideologien er barna (se også kronikken i smp av Marit Johanne Bruset), mener Benestad, som legger den siden av kjønnsideologien er blitt viet svært liten oppmerksomhet i debatten i den norske Kirke omkring homofilt samliv. Benestad og stiftelsen MorFarBarn har utarbeidet en nyttig ressursbank, Samlivsbanken, for de som vil vite mer om temaet eller undervise andre om det.