Vineyard inn i bedehuset

Menigheten Vineyard holder i dag til ved Baronen Hotel.
Menigheten Vineyard holder i dag til i Baronen Hotel, men vil fra 1. mai 2020 være i Spjelkavik Bedehus.

Spjelkavik Bedehus har inngått et samarbeid med menigheten Vineyard om utleie.

Det betyr at Spjelkavik Indremisjon og Vineyard blir samboere og skal dele tider på huset sammen.

Det var på et ekstraordinært årsmøte sist høst at Spjelkavik Indremisjon enstemmig vedtok å leie ut til Vineyard. Et lignende møte er blitt holdt i Vineyard.

I avtalen heter det at leieforholdet ikke skal gå ut over de aktivitetene som Spjelkavik Indremisjon har. Det er satt opp et skjema for tider til ulike aktiviteter som blant annet innebærer at Vineyard skal ha tre søndagsmøter kl. 12 i måneden. Spjelkavik Indremisjon fortsetter med ett «søndag 11» i måneden. I tillegg har hver av partene egne møter til andre tider. Det skal vises fleksibilitet fra begge parter ved spesielle behov.

Avtalen vil ikke berøre koret Cantabilé som har øvelse i hovedsalen hver onsdag kveld. Det vil heller ikke berøre øvingstidene til Spjelkavik Indremisjons «eget» kor, Sanctus.

I forbinelse med utleieforholdet vil det bli gjort en del endringer på huset, blant annet fonying av kjøkkenet oppe, den lille møtesalen oppe, salongen i hovedetasjen og kjellerstua. Det blir også lagt til rette for et kontor.

Avtaler trer i kraft 1. mai 2020 og varer i fem år med mulighet for forlengelse.