Gjenvalg i Spjelkavik IM

Det ble gjenvalg av alle styremedlemmer, da Spjelkavik Indremisjon hadde sitt årsmøte.

Svein Folde er ny leder av styret i Spjelkavik Indremisjon.
Svein Folde er valgt til ny leder av Spjelkavik Indremisjon.

Svein Folde, Reidar Finn Andersen og Johan Behrentz sto på valg. Alle tre hadde sagt seg villig til gjenvalg for to nye år. Kari Fløtre og Oddrun Endal har ett år igjen i styret.

Styret har konstituert seg selv, og Johan Behrentz fikk avløsning etter to år som leder.

Vararepresentanter er Tove Nyvoll (møter fast i styret), Åse Bjørlykhaug (kasserer) og Oddleiv Kleiva.

Spjelkavik Indremisjon hadde et greit normalår i 2019 med månedlige søndag formiddagsmøter, bibeltimer, formiddagstreff strikkekafé med mer.