Søndagsmøte og årsmøte

Søndag 4. februar er det søndagsmøte på bedehuset kl. 11.00. Arild Ove Halås skal tale. Etter møtet blir det en god lunsj, før vi går direkte over i årsmøtet. Det blir det valg og samtale om arbeidet. Vi oppfordrer alle som ønsker å ha et kristent fellesskap på bedehuset å komme å være med oss. Alle er velkommen!