Gjør klar for bedehusbasar

Torsdag 28. oktober er det klart for bedehusbasar i Spjelkavik bedehus. Det er mange fine gevinster og salg av mat. Koret Sanctus vil delta.

Bedehusbasaren er viktig for å få inntekter til bedehuset. Alle er velkommen!