Sanctus på Frelsesarmeen
Fra øvelsen før møtet på Frelsesarmeen i Ålesund, 7. februar 2020.