Bibel- og misjonshelg

Svein Granerud om kristen frimodighet i Spjelkavik bedehus kommende helg 5.-7. mai.

Det bryter etter manges mening på dypt vann når det gjelder lære og etiske utfordringer i kirke og kristne forsamlinger. Hvordan skal man forholde seg til dette?

Det er ett av temaene tidligere leder av Normisjons hjemmearbeid, Svein Granerud, tar for seg når han helga 5. – 7. mai besøker Spjelkavik bedehus og Langevåg bedehus. Granerud har blant annet også vært leder av ”Frimodig kirke”.

Misjonsmøte

Han starter fredag 5. mai om kvelden med et misjonsmøte i Spjelkavik bedehus der Geir Harald Eikrem deltar med sang og musikk. Det fortsetter med ei temasamling ”Frimodig tro i ei brytningstid” lørdag formiddag i kjellerstua. Lørdag kveld deltar han på misjonsfest i Langevåg bedehus, der også gruppa Hymnos er med.

«Søndag11»
Søndag formiddag deltar han på ”Søndag11” på Spjelkavik bedehus. Der blir det også sang av Kolbjørn Gjære.
Møtehelga blir arrangert av Normisjon Møre i samarbeid med Spjelkavik Indremisjon og Normisjons-foreninga ”Tafili” i Langevåg.

Fredag: kl. 19.30: Misjonskveld  
Tale v/ Svein Granerud, Normisjon
Sang v/ Geir Harald Eikrem
Lørdag: kl. 12.00: Temamøte i kjellerstua:
”Frimodig tro i brytningstid” v/ Svein Granerud
-Samtale
Lørdag kl. 18.00: Misjonsfest i Langevåg bedehus
               Tale v/ Svein Granerud
               Sang v/ Hymnos
Søndag kl. 11.00: ”Søndag 11”
               Tale v/ Svein Granerud
               Sang v/ Kolbjørn Gjære

Arr: Normisjon Møre, ”Tafili” og Spjelkavik Indremisjon