Velkommen til fest 17. mai

Anette Sollid Hagen blir med oss sammen med si flotte harpe på denne festen, som vil inneholde mye sang og musikk.

Jon Teigen blir festtaler under festen i Spjelkavik bedehus som starter kl. 19.00.

Det blir bevertning og kollekt til dekning av utgifter.

 

 

Du hører også med