Gaver

Spjelkavik Indremisjon trenger gaver for å opprettholde arbeidet og fornye bedehuset slik at det kan være et tjenlig hus for alle aldersgrupper.

Ønsker du å støtte oss, ka du sende VIPPS til:
Spjelkavik Indremisjon.
Bankkonto: 39003260570

Du hører også med