Vi starter opp igjen

Søndag 29. august samles vi igjen etter en lang, for noen av oss altfor lang, pause på bedehuset. Det skyldes først og fremst corona-situasjonen, men også en lang sommerferie. Vi ønsker velkommen både deg som har gått i forsamlingen en stund, og deg som er ny i Spjelkavik og Ålesund.

Oddbjørn Brunstad taler og Sanctus synger. Det blir også bevertning.

Men allerede dagen før, lørdag 28. august kl 12.00, er det formiddagstreff i bedehuskjelleren der Gudrun Longva taler. Som alltid blir det sang og musikk og bevertning.

Gudrun Longva besøker oss på formiddagstreffet.