Velkommen til julefest
Irene Krokeide Alnes taler på julefesten i Spjelkavik Bedehus 1. januar kl. 18.00.
Foto: Vasvik Media

Tradisjonen tro er det julefest i Spjelkavik Bedehus 1. januar kl. 18.00.

I år blir Irene Krogkeide Alnes med oss, og ellers blir det mye sang og musikk. Sanctus blir med, og selvsagt er det gang rundt juletreet. Og så er det ei god matøkt. Kollekt.

Vi ønsker alle velkommen.