Kan be Salmenes bok

Bjarte Hove holdt bibeltime torsdag 7. november i Spjelkavik Bedehus.

-Hvis man ikke tror at bibelen er Guds Ord, mister man også Salmenes Bok som bønnebok, sa Bjarte Hove, da han holdt bibeltime på Spjelkavik Bedehus 7. november.

Han viste hvordan denne boken, «midt i bibelen», uttrykte bønner under alle livets forhold, både til sorg og til glede. Derfor kan den også erstatte frie bønner for dem som har vanskelig for å formulere slike.

Jesus kan ha sitert Salmenes Bok da han ble korsfestet og døde på korset og viste at han også oppfylte salmen:

Matt 27:   Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»