Ekstraordinært årsmøte

Møte i Spjelkavik Indremisjon.

Spjelkavik Indremisjon har kalt inn til ekstraordinært årsmøte mandag 21. oktober.

Da vil det bli gitt en orientering om en vesentlig utleie av bedehuset. Styret har jobbet med saken noen uker, og inviterer årsmøtet til å slutte seg til innstillingen i saken fra styret. Den går blant annet ut på at utleie ikke skal gå ut over den aktiviteten Spjelkavik Indremisjon har i dag.