Kjærkommen basar

Det koster å holde et hus som Spjelkavik Bedehus.

Sidsel Folde, Kari Fløtre og Svein Folde i aksjon.

En måte å finansiere det på er å arrangere basar. Takk til alle som hjalp oss med det.

Ålesund Soul Children i aksjon på basar.

Det var mange, både de som sto i kafé, de som solgte tombolalodd og de som solgte «årer». Men en spesiell takk til Ålesund Soul Children som velvillig stilte opp også denne gangen. De øver hver mandag i bedehuset og fyller det med liv og røre.

Kari Fløtre trekker «årer»
Hvem vinner på tombola. Åse Bjørlykhaug og Vigdis Remøy bak trekketrommelen.