Kall til overgivelse på misjonshelg


Bilde: Odd Magnus Venås (tv) og et team fra NOR-kirken Molde besøkte Spjelkavik bedehus under misjonshelga der andre helga i februar. Nummer to fra venstre, Svein Granerud.


-Skal man starte et nytt kristent fellesskap, må man overgi seg til kallet. Og man bør være flere som deler visjonen.

Svein Granerud med m¿tehelg i et samarbeid mellom Normisjon og Spjelkavik Indremisjon.

Det var det klare rådet fra pastor Odd Magnus Venås fra NOR-kirken Molde under ei møtehelg i Spjelkavik Bedehus andre helga i februar. En fin flokk prioriterte samling om Guds Ord på lørdagskvelden der flere representanter for den voksende menigheten i Molde delte sine erfaringer omkring bygging av fellesskap. Svein Granrud var hovedtaler under møtehelga i Spjelkavik fra fredag til søndag.

Lokal forankring

Sammen med Synnøve Risan understreket Odd Magnus Venås at det er viktig med lokal forankring når man ønsker å bygge et kristent fellesskap. Fellesskapsformer kan se ulike ut, og kan ikke uten videre overføres fra ett sted til et annet. Lokale forhold må bestemme hvilken retning man vil ha på arbeidet, men det er viktig at man har en retning, at man vet hvor man ønsker seg. Det utelukker ikke en god veiledning og oppfølgning av ressurspersoner utenfra, ble det sagt.

Odd Magnus Venås (tv) delte sine erfaringer omkring fellesskap og hvordan de kan vokse.

Tenke nytt

-Vær ikke redd for å tenke nytt, selv om det kan komme til å tråkke noen på tærne, sa de to utsendingene fra NOR-Kirken, som mente det utmerket kan kombineres med tradisjonelle verdier. Jesus må være midtpunktet. For at fellesskapet skal vokse må man utnytte relasjoner og gi frihet til de som har initiativ. Slik vokser også NORkirken i Molde.

Samarbeid

Koret Sanctus deltok på søndag11-møtet 10. februar.

Møtehelga som på det meste samlet opp til 60 mennesker, var et samarbeid mellom Spjelkavik Indremisjon og Normisjon, der leder for hjemmearbeidet i Normisjon, Svein Granerud, var hovedtaler. Ulike tema på fire møter støttet opp omkring hovedmottoet, «Elsket og sendt». I kjent stil formidlet den gode teologen og forkynneren budskapet om Jesus, som ikke fordømmer, men som gjennom sin kjærlighet trekker mennesker til seg og til etterfølgelse. Slik gjorde han med kvinnen ved Sykars brønn, og slik er det å drive misjon i dag.

Tillit til bibelen

Lørdag ettermiddag kveld sto tillit til Bibelen i sentrum. I dag er det mye som svekker tilliten, men den største motgiften mot dette er å studere bibelen jevnlig selv. Det kan koste å holde fast på troen under alle forhold, ikke minst når man blir prøvet i sykdom og forfølgelse,  var budskapet til Granerud lørdag kveld. Men Guds folk skal se framover mot det som ligger foran, det som ennå ikke er synlig, men som likevel er reelt. Lørdag kveld orienterte også Kjell Nyland om arbeidet som region møre har tatt et spesielt ansvar for i Senegal.

Jesus kommer

På søndag 11-møtet snakket Svein Granerud om «Guds oppløpsside» og  at vi skal ha forventninger til at Jesus kommer tilbake når evangeliet er forkynt for alle folkeslag. De som ikke har denne forventningen er heller ikke særlig opptatt av å fortelle evangeliet videre, mente Granerud. På møtet deltok også koret Sanctus, som øver på Spjelkavik bedehus.

———————-

Bilde: Kjell Granerud talte på møtehelga i Spjelkavik Bedehus andre helga i februar.

Bilde: Koret Sanctus deltok under søndag11-møtet under møtehelga som ble arrangert i et samarbeid mellom Spjelkavik Indremisjon og Normisjon.